Du får pengar för det som blir sålt! 

re:dress säljer varor på kommission, det innebär att du som lämnar in varor får betalt för det som blivit sålt. 

Du som lämnar in får ett eget kundkonto. Där registreras ditt tillgodohavande som är 40% av försäljningspriset för sålda varor.  Resterande 60% ska täcka butikens kostnader (lokalhyra, kassasystem, bokföring, m.m.). Butiken betalar även moms på sin del av intäkterna. 

Pengar för sålda saker sätter vi in via betalkortet  när du besöker butiken. Pengarna betalas inte ut per automatik efter försäljning utan du måste själv meddela att utbetalning ska ske.

Varorna får 35 dagar på sig i butiken, när tiden är ute gallras eventuellt osålda saker ut och kan hämtas. Varor som inte hämtats efter totalt 60 dagar skänks till välgörenhet.  Vi har INTE möjlighet att lagra inlämnade kläder längre perioder av utrymmesskäl.

12 månader efter senast avslutade försäljningsperiod förfaller eventuell intjänad kommission som ej begärts ut.